KRAMPITZ INTERNATIONAL & PARTNER d.o.o.
KRAMPITZ INTERNATIONAL & PARTNER d.o.o. in Bosnia and Herzegovina
Krampitz International Bosnia
Krampitz Int. in Bosnia

KRAMPITZ INTERNATIONAL & PARTNER d.o.o.

KRAMPITZ INTERNATIONAL & PARTNER d.o.o.
Mihajla Pupina BB, 74450 Brod BiH
Bosnia and Herzegovina

Direktor: Milan Trifunovic
Mobil: 066 171 291
Tel./Fax: 00387 53 611-221

Tajnica: Jelena Kusljic
Mobil: 066 525 628
Tel./Fax: 00387 53 611-221
E-Mail: info@krampitz.ba

Krampitz je visoko sprecijalizirani proizvođač prenosivih spremnika za goriva i maziva, kao i spremnika za skladištenje. Naši njemački inžinjeri i industrijsko iskustvo garantuju pravu tehnologiju i riješenje za rudarstvo, građevinarstvo, šumarstvo, nafte i plina, marine, avijacije, hitne intervencije, oporavak od katastrofe i komercijalnih aplikacija. Naši spremnici i kontejneri su raspoređeni diljem svijeta – od Antartika, Afrike, Latinske Amerike, Azije i sada Sjeverne Amerike.

Krampitzov dizajn obuhvata višekomorno doziranje jedinica za dizel, biodizel, etanol, benzin, kerozin i biljna ulja, kao i prilagođena riješenja. Naši proizvodi rade efikasno pod najtežim uslovima klime, od -60 C do +55 C ili od -76 F do +130F.

ISO dizajn kontejnera omogućuje jednostavan transport preko kamiona sa ravnom platformom, te željeznicom ili mora do najudaljenijih regija, a instalacija traje manje od 8 sati. Krampitz koristi holistički pristup u transportu, instalacija, razvoja i rukovanja i zatim ponovno raspoređivanje i stavljanje dan-po-dan spremnika za točenje goriva i skladištenje potreba naših klijenata u novoj svjetskoj ekonomiji.

Naše desetlijeće iskustva i inovacija u poslu proizvodnje rezervoara i sistema skladištenja jamče najvišu kvalitetu i sigurnost naših proizvoda. Sa preko 23.000 instaliranih jedinica širom svijeta, mi smo rukovodeći proizvođači sa kontinuiranim rastom. Naša patentirana kubna struktura za optimalno skladištenje goriva je jedan od naših mnogih inovacija u ovoj oblasti.

Molimo vas, kontaktirajte nas za više informacija, kako bi Krampitz podržao vaše specifične potrebe.

Krampitz is a highly specialized manufacturer of portable fueling stations and storage tanks.  Our German engineering and industry experience guarantees the right technology and solution for mining, construction, forestry, oil & gas, marine, aviation, emergency response/disaster recovery and commercial applications.

Our tank and fuel containers are deployed worldwide — from Antarctica, Africa, Latin America, Asia and now North America.  Krampitz designs multi-chamber dispensing units for diesel, biodiesel, ethanol, gasoline/petrol, kerosene and plant oils, as well as customized solutions.  Our products work efficiently under the harshest climates, from –60C to +55C, or –76F to +130F.  The ISO containerized design allows for easy transportation via flatbed truck, rail or sea to the most remote regions, while installation takes less than 8 hours.  Krampitz is using a holistic approach in transportation, installation, deployment, operation and then re-deployment and putting the real day-to-day uses of our customers’ fueling and storage needs in the new world economy.

Our decades of experience and innovation in the manufacturing business of tank and storage systems, guarantee the highest quality and security of our products.  With over 23,000 installed units around the globe, we are a leading manufacturer with continuous growth.  Our patented cubic structure for optimal fuel storage is one of many of our innovations in this area.  Please contact us for for more information and how Krampitz can support your specific needs.

Contact us